Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
16 Text Kanku Sho
Bitmap_in_1o_Kanku_Sho