Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
26 Text Nijushiho
Bitmap_in_1y_Nijushiho