Emblem Martino Fromm
Kampfkunstschule Shorin Ryu Karate Do1
Karate-Okinawa
Shorin Ryu Karate Do Kanji
Text Taikyoku Shodan1
Bitmap_in_1_Taikyoku_Shodan